DOS Nitra (dom opatrovatelskej služby)

Rekonštrukcia obvodového plášťa,strechy,balkonov,zábradlí
Finančný objem: 325 tis. €

2015

Tower 115 Bratislava

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v administratívnej budove počas prevádzky
Finančný objem: 425 tis. €

2013

RD Dlhé diely Bratislava

kompletná rekonštrukcia a nadstavba radového rodinného domu vrátane oporných mútov a sadových úptav.
Finančný objem: 1,35 mil. €

2011

Aquapolis Trnava

výstavba obchodných a administratívnych priestorov v rámci obchodného centra
Finančný objem: 85 tis. €

Grunty Bratislava

výtavba bytov vrátane interierov
Finančný objem: 60 tis. €

Riverpark Bratislava

vstavba bytov a interierov
Finančný objem: 775 tis. €

2010

RIVER PARK, Bratislava

sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, potery, omietky, maľby, tepelná izolácia podláh, sádrokartónová konštrukcia, kompletné upratovanie stavby počas celej výstavby, odvoz a likvidácia odpadu, protipožiarne prestupy.
Finančný objem: 2,12 mil. €

DIGITAL PARK , Bratislava, Einsteinova ul

Jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu, upratovanie stavby počas celej výstavby, odvoz a likvidácia odpadu.
Finančný objem: 730 tis. €

2008

APOLLO II BCB, Bratislava, Prievozská ul.

sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, kompletné upratovanie stavby počas celej výstavby, odvoz a likvidácia odpadu, protipožiarne prestupy.
Finančný objem: 1,659 mil €

2009

  

CENTRUM ZDRAVIA, Banská Bystrica, Kapitulská ul. 7

kompletná rekonštrukcia pamiatkovej budovy, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia, výťah, oprava historickej fasády, protipožiarne prestupy, ústredné vykurovanie, jadrové vŕtanie, rezanie železobetónu, klimatizácia, vzduchotechnika s rekuperáciou, sadrokartónové, murované priečky, kazetové podhľady, maľby.
Finančný objem: 830 tis. €

  

INŠPEKTORÁT PRÁCE, Nitra

Rekonštrukcia budovy za prevádzky, sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, maľby, výmena obvodového plášťu s obsahom azbestu, zateplenie budovy, plastové okná, protipožiarne uzávery, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia, ústredné vykurovanie, plošina pre imobilných, sanácia vlhkosti suterénu, anglické dvorce, garážové brány a vstupné závory.
Finančný objem: 1,2 mil. €

AUPARK TOWER, Bratislava

Sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, kompletné upratovanie stavby počas celej výstavby, odvoz a likvidácia odpadu, protipožiarne prestupy.
Finančný objem: 1,5 mil. €

KAUFLAND, Nitra

Sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady a maľby.
Finančný objem: 83 tis. €

  

APOLLO BCB, Bratislava, Prievozská ul.

sadrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, jadrové vŕtanie a rezanie železobetónu, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, kompletné upratovanie stavby počas celej výstavby, odvoz a likvidácia odpadu, protipožiarne prestupy.
Finančný objem: 2,7 mil. €

2007

  

PRIEMYSELNÝ PARK Nitra sever

všetky sadrokartónové a murované priečky, SDK podhľady, Protipožiarne a bezpečnostné priečky, kompletné upratovanie a odvoz odpadu, protipožiarne prestupy.
Finančný objem: 2,5 mil. €

  

REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV na PANTOCH

( starý mäsokombinát) v Bratislave kompletné prestavanie hál na nadštandardné skladovacie a kancelárske priestory
Finančný objem: 2,5 mil. €

2004

  

SEDEM RD NOBILE na Dlhých Dieloch v Bratislave

kompletná stavba 7 rodinných domov na kľúč vrátane prípojok a komunikácií.
Finančný objem: 1,56 mil. €

2003

  

PARKOVACÍ DOM na Plynárenskej ulici v Bratislave

kompletná stavba na kľúč vrátane prípojok
Finančný objem: 996 tis. €

2005

Vyvolané investície pre BBC V

kompletná rekonštrukcia ulíc Plynárenská a Mlynské Nivy vodovod, kanalizácia, plyn, VO, prekládky NN, komunikácie, sadové úpravy.
Finančný objem : 830 tis. €

  

Nadstavba podlažia na Business Center IV.- Bratislava

stavba na kľúč ako hlavný dodávateľ stavebného diela . zdravotechnika – GEBERIT, kanalizácia vnútorná a vonkajšia, vodovod vnútorný a vonkajší, odvodnenie strechy – PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem:996 tis. €

  

PCP „AUPARK“, Einsteinova ul., Bratislava

vnútorný a vonkajší vodovod (Liatina DN 300, PVC DN 200 2500mb )+ prípojky, vnútorná a vonkajšia kanalizácia DN 800 až DN 150 5800mb) + prípojky, sádrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, maľby, zdravotechnika – GEBERIT, odvodnenie strechy – systém PLUVIA, zriaďovacie predmety, verejné osvetlenie 3500 mb - 150ks stožiarov
Finančný objem: 3,319 mil €

2000

Kompletné stavby rodinných domov na kľúč

v regióne Nitry + rekonštrukcie- prístavby, nadstavby vrátane krovov.

1998

Rekonštrukcia domu v mestskej zástavbe- Piešťany

kompletná rekonštrukcia trojpodlažnej historickej budovy- práce HSV, PSV, vrátane vodovodu, kúrenie kombinované z plastových rozvodov, obklady, dlažby, sadrokartónové práce, zateplenie kompletnej fasády.
Finančný objem: 226 tis. €

  

Business Center IV.- Bratislava

Polyfunkčný areál, termín ukončenia 15.8. 1999 koordinácia a riadenie všetkých poddodávateľov, vnútorný a vonkajší vodovod + prípojka, vnútorná a vonkajšia kanalizácia + prípojka, vonkajší plynovod + prípojka, sadrokartónové a murované priečky, zdravotechnika – GEBERIT, odvodnenie strechy systém PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem: 1,5mil. €

Error:[8] Undefined offset: 1 71 in file /www/hosting/stami.sk/www/scripty/referencie-casova-os.php

  

Business Center III.- Bratislava

rekonštrukcia AB, vrchný dodávateľ stavby, práce HSV, terénne úpravy, komunikácie, interiérové práce, sadrokartónové obklady stien, stropov, zdravotechnika – GEBERIT, kanalizácia vonkajšia a vnútorná, vodovod vonkajší a vnútorný, odvodnenie striech – systém PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem: 614 tis. €

  

Business Center II.- Bratislava

interiérové práce, sadrokartónové obklady stien, kazetové stropy, zdravotechnika – GEBERIT, kanalizácia vonkajšia a vnútorná, vodovod vonkajší a vnútorný, odvodnenie strechy - systém PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem: 30 tis. €

Výstavné haly Agrokomplex – Nitra

interiérové práce a sadrokartónové obklady stien a stropov.
Finančný objem: 43 tis. €

1997

Atypický drevodom – Nitra

základy + betónová doska, drevený skelet, steny zateplené, vonkajší a vnútorný plášť, drevené profily plášťa spájané na dvojpero - drážku.
Finančný objem: 56 tis. €