PCP „AUPARK“, Einsteinova ul., Bratislava


PCP „AUPARK“, Einsteinova ul., Bratislava

vnútorný a vonkajší vodovod (Liatina DN 300, PVC DN 200 2500mb )+ prípojky, vnútorná a vonkajšia kanalizácia DN 800 až DN 150 5800mb) + prípojky, sádrokartónové a murované priečky, kazetové podhľady, maľby, zdravotechnika – GEBERIT, odvodnenie strechy – systém PLUVIA, zriaďovacie predmety, verejné osvetlenie 3500 mb - 150ks stožiarov
Finančný objem: 3,319 mil €