Business Center III.- Bratislava


Business Center III.- Bratislava

rekonštrukcia AB, vrchný dodávateľ stavby, práce HSV, terénne úpravy, komunikácie, interiérové práce, sadrokartónové obklady stien, stropov, zdravotechnika – GEBERIT, kanalizácia vonkajšia a vnútorná, vodovod vonkajší a vnútorný, odvodnenie striech – systém PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem: 614 tis. €