Business Center IV.- Bratislava


Business Center IV.- Bratislava

Polyfunkčný areál, termín ukončenia 15.8. 1999 koordinácia a riadenie všetkých poddodávateľov, vnútorný a vonkajší vodovod + prípojka, vnútorná a vonkajšia kanalizácia + prípojka, vonkajší plynovod + prípojka, sadrokartónové a murované priečky, zdravotechnika – GEBERIT, odvodnenie strechy systém PLUVIA, zriaďovacie predmety.
Finančný objem: 1,5mil. €